Skillnaden mellan Frågeformulär och undersökningar Frågeformulär vs Undersökningar

Vill du veta skillnaden mellan en undersökning och en enkät? Läs vidare och ta reda på.

Frågeformulär
En enkät är ett forskningsverktyg som använder frågor för att samla information från flera respondenter. Det är en typ av undersökning tänkt att hjälpa till med den statistiska analysen av svaren.

Det finns två typer av frågeformulär:
C Frågeformulär som mäter olika variabler, bland annat frågor om en person 'preferenser, beteende och fakta.
C Frågeformulär som mäter variabler som ingår i en skala som de om individuella personligheter och andra egenskaper, attityder och index.

Frågorna kan vara öppen där den svarande kan formulera sin egen svar, eller sluten, varvid ett antal alternativ ges som respondenten kan välja hans svar.

Vid konstruktion av enkäter, finns det vissa regler som ska följas. Den första är att formulera uttalanden som kan tolkas på olika sätt av olika personer som kommer att ge olika svar. Det andra är att använda positiva uttalanden bara och har en öppen svar kategori efter varje möjligt svar. Det tredje är att aldrig göra någon antaganden om motparten och undvika föremål som kan ha mer än en fråga.Det är också nödvändigt att använda tydliga och exakta ord, korrekt grammatik och korrekt interpunktion, om frågorna muntligen, på papper eller på datorn.

Frågeformulär är billiga, nästan utan ansträngning, och enkel. Men medan frågeformulär är bra för små undersökningar, kan det vara opraktiskt att använda dem för projekt som involverar ett stort antal av de tillfrågade.

Undersökning
En undersökning är systematisk insamling av information från olika individer. De används för vetenskapliga ändamål och ge information i alla forskningsområden där framgången beror på hur befolkningen representeras av de svarande.
Kostnader, täckning, flexibilitet, vilja att delta, och noggrannheten av svaren kan påverka sättet att bedriva en undersökning.

Här är de sätt på hur undersökningar kan genomföras:
C Telefon, vilket kan ha en hög svarsfrekvens, är billigt, och är bra för nationella eller internationella undersökningar. Tre typer: traditionell telefonintervju, datorstödd telefonintervju, och datorstödd telefonuppringning.
C Mail, som är mycket låg kostnad, mycket bekvämt, gör en stor mängd information som skall erhållas men kan ta längre tid för svar att återvända och är inte lämpligt för frågor som måste klargöras.
C En online-undersökning, som görs via e-post, är snabb, billig och lätt att ändra, men kan manipuleras och är inriktad på att yngre svarande.
C Personal i hemmet undersökning, där respondenter intervjuas i sina hem som kan bli dyrt.
C Personlig köpcentret intercept undersökning, som genomförs i gallerior.

Sammanfattning
1. En enkät är ett forskningsverktyg som använder frågor i insamling av information från olika tillfrågade medan en undersökning är systematisk insamling av information från olika individer.
2. En enkät är ett undersökningsverktyg medan en undersökning är processen att använda frågeformulär för att samla information.