Skillnaden mellan bemanningsföretag och Executive Rekryterare AgencyBemanning Agency vs Executive Recruiter Agency

Executive rekryterare organ, eller headhunters och bemanningsföretag är organ som fungerar som en mellanhand mellan arbetsgivarna och de anställda. Båda organen har en liknande ram, men deras funktioner skiljer sig något från varandra. Det primära målet för båda dessa organ är att matcha kraven i ett företag med tillgängliga personal data tillgängliga för uthyrning. När ett företag kräver en kandidat att fylla en blivande post, är kravet vidarebefordras till dessa organ. I stället för att leta efter kandidater själva, med jobbet profil och förväntningar på företaget ges till bemanningsföretag och verkställande rekryteringsföretag som har tillgång till en enorm databas med personer med erforderlig kompetens. De väljs och deras färdigheter som anpassas till kraven i företaget, och sedan potentiella kandidater skickas för intervjuer till företag som behöver kandidaterna.

bemanningsföretag
Den bemanningsföretag arbetar vanligtvis på mid-level till junior-nivå roller och på ett resultat enda grunden eller på en hög beredskap. När ett företag söker många kandidater att intervjua och en av dem måste väljas, då är det 'är idealisk för att vidarebefordra kravet på jobbet till ett bemanningsföretag. Den bemanningsföretag matchar kraven på tillgänglig databas av utbildad arbetskraft och skickar många kandidater med jobbet färdigheter som krävs för att bolaget. Vissa kan specialisera sig på långsiktiga placeringar, medan andra i kortfristiga placeringar. Bemanningsföretag är inte exklusivt för ett och samma företag. de arbetar alltid med aktiva kandidater som söker jobb.

Executive Recruiter Agency
Executive rekryterare byråer arbetar uteslutande med ett företag. De arbetar över tidszoner och geografiska områden för att hitta rätt kandidat med rätt färdigheter för företaget inom en viss tidsram. Kandidaterna väljs för ett visst arbete kan vara eller inte vara från samma bransch. De kan eller inte kan vara aktiva kandidater. Vilket innebär att de kan eller inte kan faktiskt söker en förändring men närmade sig eftersom de har de färdigheter som krävs. Executive rekryterare organ bildar en stark bindning med de företag de arbetar för och har en långsiktig relation med företagen.Genomförande rekryterare organ är främst för jobbhantering eller för arbeten som är mycket svåra att fyllas och är mycket utmanande. Den data tillgängliga med dessa organ är enorm. De har professionella metoder, och de gör sin forskning och har tillgång till ett stort antal kandidater med olika ämneskategorier.

Sammanfattning:

1. Bemanningsföretag arbetar främst på en hög beredskap. De arbetar på mid-level till junior-nivå roller och på ett resultat enda grunden; verkställande rekryterare myndigheter har långsiktiga relationer med företagen att anställa sina tjänster och hitta kandidater för arbeten som är utmanande eller svåra att fylla.
2. Bemanningsföretag är inte exklusivt för ett bolag; verkställande rekryterare organ är exklusiv, och de hittar kandidater inom en given tidsram.