Skillnaden mellan affärsetik och socialt ansvarAffärsetik vs Social Responsibility

Företag strävar efter att få maximal vinst för sina ägare och aktieägare. Men detta betyder inte att de kan göra vad som krävs för att få det maximal lönsamhet. De kan 't göra krokiga saker bara för att få sin önskade resultatet. Det är där affärsetik och socialt ansvar kommer in i bilden. Det finns många förvirring mellan dessa två termer och de tenderar att vänja omväxlande. Socialt ansvar är lätt att förstå, men ordet 'etik' orsakar mycket förvirring. ett företag politik måste följas för att gynna samhället. Detta myntade som företagens sociala ansvar. men när man talar om affärsetik, blir det en helt annan sak, eftersom etik baseras på samvetet.

Det finns en betydande skillnad mellan socialt ansvar och affärsetik; och det bästa sättet för att differentiera de två är genom att definiera dem båda.

Innan definiera affärsetik, är det bäst att förstå innebörden av etik först. Etik innebär moral och kommer från det grekiska ordet ethos. Etiskt beteende är en aspekt när det gäller gott och rätt. Etik fokuserar på gott och ont, rätt och fel. Använda den i verksamheten innebär att företaget måste följa rätt beteende för att gynna goda alla, inklusive aktieägarnas, intressenter och även samhället. Trots att göra en vinst är det viktigaste i verksamheten, om att tjäna pengar är det enda oro för ett visst företag, då det är kapitalismen i dess värsta. Företagen bör ha god affärsetik att gynna hela samhället eller samhället. Detta är det viktigaste målet för affärsetik. Att verksamheten inte ska skada människor. I stället bör det gynna dem. Företag som inte har god affärsetik straffas av lagen, men dessa sanktioner är ingenting jämfört med de omoraliska saker som andra företag är kapabla att göra och har faktiskt gjort.

'Ingen människa är en ö', vilket innebär människor är sociala varelser. Beteendet att människan måste visa måste vara i enlighet med de acceptabla normer i samhället eller samhället. Jämföra detta scenario företag, måste företagen ändå utföra sina sociala skyldigheter genom att utföra aktiviteter som enligt normerna i samhället eller samhället. Även om företagen är mer bekymrade om att göra vinster för företaget, bör det fortfarande har ett socialt ansvar gentemot sitt samhälle. Detta är den viktigaste betydelsen av socialt ansvar. Det är mer av en skyldighet eller en skyldighet gentemot de människor som verksamheten påverkar. En av de viktigaste exemplen på detta är att minska föroreningen i företaget, särskilt om att vissa företag är det ett skapa alla föroreningar.

SAMMANFATTNING:1.

Det finns bra saker för samhället som inte är bra för affärerna och det är där socialt ansvar kommer in. Det finns också goda saker i företag som inte är bra för samhället och det är där affärsetik kommer in.
2.

Samhällsansvar är mer av en politik eller en skyldighet att samhället, medan affärsetik är mer av ett samvete.
3.

Verksamheten är inriktad på vinst, men med socialt ansvar. Det är fortfarande skyldig att utföra välgörande aktiviteter för samhället, medan affärsetik bör göra ett positivt steg för samhället.
4.