Skillnaden mellan etik och värderingar Etik vs Värden

Varje person har vissa inställda värden och en viss etik som är mycket uppskattad. Vissa människor som inte känner den exakta skillnaden mellan 'värden' och 'etik' ofta använder de två orden omväxlande. Även om dessa två är olika, dessa två tillsammans utgör grunden för att fatta beslut.

Vad är värden? De är de grundläggande principer som en individ funderare för att vara sant. Varje individ har en uppsättning värden genom vilket han ser på allting och även i världen. Det kan sägas att de flesta människor aldrig kommer att avvika från deras värden. Värdena kan sägas vara de vägledande principerna i ett 'liv.' Value 'kan definieras som en bro genom vilken en individ gör ett beslut om gott och ont, rätt eller fel, och viktigaste eller mindre viktig.

Etik är riktlinjer eller regler som fastställs för ett samhälle eller en organisation snarare än för en individ. Etik kan definieras som en uppsättning regler som formulerats av ett land eller ett företag eller vissa institutioner. Etik är huvudsakligen baserad på moraliska värderingar. Etik är inte att den är inställd för en viss samhället, men det är i huvudsak baserad på förtjänster, rättigheter och skyldigheter. Till exempel skyldigheten avstå från brott, mord och våldtäkter är en etisk aspekt. Etik har också byggts på lojalitet, ärlighet och medkänsla.Värdena är mycket personlig medan etik är mycket samhälls. Man kan också se att värderingar och etik ibland kan vara i konflikt. Även om man har vissa värden, kommer han inte att kunna underhålla vissa beslut baserat på de etiska koder. Även abort anses vara lagligt, de flesta människor inte godkänner det moraliskt.

Sammanfattning:

1. Värden är de grundläggande övertygelser som en individ funderare för att vara sant. Varje individ har en uppsättning värden genom vilket han ser på allting och även i världen.
2. Etik är riktlinjer eller regler som fastställs för ett samhälle eller en organisation snarare än för en individ.
3. Värden kan sägas vara de vägledande principerna i ett 'liv.' Value 'kan definieras som en bro genom vilken en individ gör ett beslut om gott och ont, rätt eller fel, och viktigaste eller mindre viktig.