Skillnaden mellan Hoodoo och VoodooHoodoo vs Voodoo

Hoodoo och voodoo kan låta samma, men villkoren är relaterade motsatser.

Både hoodoo och voodoo är allmänt praktiseras och båda har liknande element och rötter i Afrika. Voodoo och hoodoo är också både produkter av blandade övertygelser som inkluderar hedniska traditioner, forntida dyrkan, och delar av den europeiska religioner.
Dock är den största skillnaden mellan hoodoo och voodoo att den senare är faktiskt ett befintligt religion som utövas av människor medan de förra anses folk magi.

I detta Däremot är voodoo som en religion klart en institution som har organisation och har etablerat metoder som religiösa företrädare eller ledare, undervisning och gudstjänster eller ritualer. Hoodoo, som folk magi, saknar denna grund och organisation.

Voodoo, som en religion åberopar makt loas i de afrikanska gudar och gudar. Men hoodoo utövare åberopa loas med katolska helgon. I denna jämförelse är voodoo praktiseras av icke-katoliker medan hoodoo 's utövare är ofta katoliker som använder både den afrikanska begreppet gudar och religiösa helgon katolicismen. Hoodoo utövare är också anhängare av spiritism. Den specifika term som tillskrivs en voodoo utövare är en Vodouisant medan hoodoo utövare hänvisas ofta till och kallade rot läkare eller healers.

En hoodoo utövare ser ofta hoodoo som en slags personlig makt som kan hjälpa sig själv eller människor genom sina kunskaper om örter, mineraler, djurdelar, kroppsvätskor eller ägodelar. Det magiska kan användas baserat på ett 's böjelser, önskningar, intressen och vanor. Hoodoo och dess utövare ge sig genom att gå gudar och andra övernaturliga krafter för att få förbättring eller nedgång i en persons' liv. Med denna sort av kunskap och makt, kan en utövare hjälpa en person i alla aspekter av livet som kan innehålla tur, kärlek, ondska, och återhållande fiender.

Voodoo är den 'ursprungliga religion' medan hoodoo är resultatet av religiös förföljelse och förtryck. Hoodoo utvecklats genom att anta och blanda vissa utländska tro och religion för att dölja sina afrikanska ursprung som ansågs hedniska och oacceptabelt i stor utsträckning domineras kristna samhället.Bortsett från att vara en religion, är voodoo också en kultur och en livsstil. Hoodoo ofta enbart är inriktad på magiska krafter och de fördelar som den magiska kan medföra. Hoodoo kan också utföras som en hobby, en ekonomisk inkomst, eller en välgörenhet handling.

Det finns också en skillnad på de platser av påverkan av både voodoo och hoodoo. Voodoo är populär och trivs i forna franska kolonierna som Mississippi och Louisiana medan hoodoo är mer poppel i den södra delen av Amerika. Dessutom var hoodoo väckts av afrikanska slavar i den nya världen medan voodoo kom via Haiti (Haiti var en före detta fransk koloni). På den här bilden, voodoo, men mer 'ren' och mer forntida, indirekt kom jämfört med hoodoo.

Voodoo omfattar en hel del områden i samhället som kultur, filosofi, konst och musik, arv, språk, medicin, rättvisa, andlighet och makt. Hoodoo är bara en bråkdel av alla dessa. Hoodoo är också mer fokuserad på strömmen och andliga sidan än något annat.

Sammanfattning:

1. Voodoo är en religion medan hoodoo är traditionell folkmusik magi.
2. Som en etablerad religion, har voodoo organisation och ett system som hoodoo saknar.
3. Anhängare av voodoo har ingen koppling till andra religioner, men hoodoo utövas av katoliker.
4. Voodoo kom indirekt genom Haiti, medan hoodoo kom direkt från Afrika.
5. Voodoo kan betraktas som den 'huvudsakliga tron' medan hoodoo kan betraktas som ett nominellt värde av voodoo.