Skillnaden mellan Formativ och summativ bedömning Formativa vs Bedömning Summativ

Som student, undrade jag ofta varför vi måste ta frågesporter och tester som vi går tillsammans i diskussionen om våra lektioner. Vid slutet av enheten, har vi också de mer omfattande och svårare undersökningar som vi behöver för att studera väl.

Dessa är faktiskt verktyg som lärare använder, så att de kan bedöma graden av förståelse och framsteg en elev har gjort i klassen. Dessa gör det möjligt för henne att veta om eleverna har dragit nytta av hennes metoder eller inte.

Formativa och summativa bedömningar kommer att tillåta henne att avgöra om hennes metoder är effektiva i att förmedla den kunskap som hon vill förmedla till eleverna.

formativ bedömning

Formativ bedömning är ett pedagogiskt verktyg som används på daglig basis för att avgöra hur mycket eleverna har lärt sig och hur mycket de fortfarande måste lära sig. Detta kan bestämmas genom uppdrag och läxor, frågesporter och gruppdiskussioner.

De får oftare men bär mindre betygs vikt, eftersom de endast används för att avgöra vilka områden i lärarens 'instruktioner inte förstås av eleverna och hur mycket en lärare har fortfarande att lära dem.

Formativ bedömning tillåter lärare att veta hur effektiva inlärningsverktyg och hjälpa dem att ändra sina metoder och hitta vilka som är mer effektiva i att hjälpa eleverna att förstå vad som diskuteras i klassen.summativ Bedömning

Summativ bedömning är ett pedagogiskt verktyg som utvärderar eleverna basera på deras prestanda och är grunden för att fastställa de framsteg som studenten för den enhet som har diskuterats och för skolåret som helhet.

Den används för att bedöma om eleverna är redo att ta statewide test och att ge information om de framsteg som gjorts av offentliga skolor, dess administratörer och offentliga eller lokala myndigheter i förhållande till politik inom utbildning.

Summativa bedömningar genomförs formellt och kan vara i form av frågesporter, essäer, tester eller projekt. De ges i slutet av en enhet för att avgöra hur mycket eleven har lärt sig om hela lektionen och om de har träffat akademisk standard. De kan också hjälpa läraren att hitta bättre undervisningsmetoder att använda, om summativa bedömningsresultaten inte är tillfredsställande.

Sammanfattning:

1. formativ bedömning ges oftare än summativa bedömningar.
2. formativ bedömning är mindre formella än summativa bedömningar.
3. formativ bedömning används för att bestämma hur mycket eleverna har lärt sig och vad de har fortfarande att lära, medan summativa bedömningar används för att bestämma en student 'övergripande prestanda i en viss enhet.
4. formativ bedömning tillåter lärare att bedöma deras undervisningsmetoder och göra ändringar för att hjälpa eleverna att förstå lektionen, medan summativa bedömningar gör det möjligt för lärare att ändra hennes undervisningsmetoder för nästa läsår, om eleverna inte prestera bra.