Skillnaden mellan skuld och ångerSkuld vs Regret

Det är mycket viktigt att göra en distinktion mellan skuld och ånger för det enkla faktum att många saker kan begränsa oss att göra vad som annars skulle vara det bästa tillvägagångssättet. Till exempel, kultur, miljö och ekonomiska förhållanden kan vara gemensamma gränser för vår förmåga och därmed veta alla betydande skillnad går en lång väg att minska skulden lasten till vad det egentligen borde vara, och det är ånger. Vikten av detta är att ånger faktiskt kan vara en källa till motivation att vara mer försiktig i några beslut som skall göras i framtiden.

Skuld uppstår från att göra några åtgärder som vi vet inte var rätt sak att göra 'just då', medan ånger är ett resultat av att veta att något kunde ha gjorts på ett bättre sätt från hur det faktiskt gjort. Att veta denna skillnad hjälper till att förhindra själv skylla situationer som alla människor är ett resultat av tid och kultur föräldrar, morföräldrar och stora morföräldrar. Så, ingen förväntas agera på information som han inte redan har.

Ånger har så mycket att göra med att erkänna att vissa åtgärder begicks (eller inte), men kan inte ha varit ett upplyst. Det 'är i grund och botten att ångra. Det kan vara ett erkännande av någon passivitet eller ord sagt. I ånger, ser en talan i en' annorlunda ljus 'där tidigare han nog' t på grund av rädsla eller okunnighet. Ånger nästan alltid inspirerar en positiv åtgärd eller upplösning. En resolution kan inte någonsin upprepa samma handlingar och en positiv särbehandling kan vara så enkelt som en ursäkt.Men staten skuld spelar 't alltid resultera i positivitet. I själva verket, ofta resulterar det i negativa handlingar och ibland självskadebeteende. Skuld bär en ihållande dålig känsla mot sig själv och det kan avancera till psykiatriska tillstånd som depression. Detta beror på att desto mer skuldkänslor odla fler motiveringar kan man försöka att söka och vanligtvis dessa inte kommer att hålla vikten, ger vika för desperation och depression.

'Positiva' skuld kan leda till ånger som bränsle några positiva åtgärder som att försöka ångra skador på de åtgärder som begåtts (om det fortfarande är möjligt). Men i allmänhet, spelar ingen skuld 't bränsle goda gärningar medan ånger gör. Ånger är någon form av upplysning.

Sammanfattning
1. Ånger leder till positivitet medan skuld spelar 't.
2. Skuld uppstår från att göra några åtgärder som vi vet inte var rätt sak att göra 'just då', medan ånger är ett resultat av att veta att något skulle ha gjorts på ett bättre sätt än hur det faktiskt skedde.