Skillnaden mellan skuld och sorgSkuld vs Sorg

Skuld och sorg är två brutalt kontrasterande känslor. I någon mening kan skuld bara vara ett steg i riktning mot sorg. Båda känslor är helt naturligt och vid någon tidpunkt vi alla upplever antingen känslor. Hur man klarar dessa beror på en mängd faktorer, både interna och externa. Medan skuld är nästan alltid ett resultat av åtgärder som begåtts av sig själv och skulle annars kunna undvikas, sorg resultat från omständigheter som vanligtvis av en 'egen kontroll.

Skuld och sorg är helt olika i varje mening, från hur var och en kan uppstå till reaktionerna och resolutioner. Även om det är oftast chanser och sätt att lösa skuldkänslor, kan sorg inte lösas på en gång. Snarare är det fungerade genom där man lär sig att leva med det tills en sådan tid då han redan kan klara av det. Med tiden kommer dock intensiteten blekna, men detta varierar från individ till individ.

Skuld är en känsla som skapar en dålig känsla i någon för antingen något han gjorde eller inte gjorde när han kunde ha gjort det. Själv skuld och förtvivlan är kännetecknande för skuld som vanligtvis skapar ett tillstånd av sårbarhet för villkoren för depression och ångest.Sorg, å andra sidan, är ett svar på någon typ av förlust, i synnerhet en förlust av någon eller något som du var nära bunden till. Förlusten av en älskad som en vän, en familjemedlem eller en följeslagare är en vanlig orsak till sorg. Även om det är vanligt en emotionell känsla, kan sorg också vara av en annan dimension, som sociala, fysiska, beteendemässiga och kognitiva. Sättet man klarar sorg varierar eftersom vissa individer kommer även att uppvisa symptom som tyder på att de håller på att utveckla depression, till exempel weepiness, trötthet, extrem sorg, aptitlöshet eller vinst.

Sorg och skuld hanteras olika av olika personer. Sorg, speciellt, eller hur 'inte lätt att hantera och klara för många. Medan vissa människor kan välja att hålla tillbaka sorgen, andra helt enkelt gå igenom alla typer av känslor som sorg, oro, chock och förvirring. Skuld, dock är bättre hanteras och majoriteten av människor kommer att hålla det för sig själva, men det har också vissa negativa effekter. de flesta av rädslan för skuld resultat från att försöka undvika något som kan leda till ångest.

Sammanfattning
1. Sorg är en reaktion på en förlust medan skuld är en känsla som ger dåliga känslor vanligtvis någon felaktig handling eller ord sagt.
2. Skuld är lättare att hantera och hantera än sorg, som i vissa människor kan pågå resten av sina liv.