Skillnaden mellan Ego and SelfEgo vs Själv

När du har interna frågor, påverkar det sätt som du fatta beslut om nästan allt i livet; bör själv vinna ego '' eller bör det vara tvärtom? Det beror faktiskt på situationen, men det är bra att kunna urskilja en aspekt från en annan.

Först, låt oss tala om ett 's själv. Detta omfattar i princip ditt högre jag' 'den del av dig som är ansluten till Gud, universum, natur eller någon form av högre väsen som du tror. Din' själv 'kan vara en stor sikt, men det i allmänhet hänvisar till en person 'själ och centrum. När du går djupt inne själv, och du står inför en svår situation, att själv faktiskt vet det rätta att göra. Kanske den enda gången som du kommer att stöta på problem med din 'jag' är när själv tvivel uppstår, eller när vissa negativa känslor härskar över vad du vet att du 're ska göra.

Vad sägs om ett 's ego? Om själv garanteras och tyst, är ego högt och självgoda. Ditt ego faktiskt tror att du är viktigare än någon annan. Det är ditt ego' 'inte själv' 'som ständigt kräver godkännande från någon annan. Det 'är att känslor som alltid behöver validering, tillfredsställelse, och är alltid i behov av uppmärksamhet. Vid slutet av dagen, är ego handlar om det sätt som du jämför dig med andra.

I huvudsak kan själv också likställas med självkänsla, och ego kan hänföras till en nedlåtande beteende. Låt 's säga att du matsal i en restaurang, och du väntar på personalen att ge dig en tabell. Ditt ego är att osjälvisk instinkt att bark order på servitören, medan dig själv, eller din självkänsla, är vad gör att du kan bli respekt för alla som du ta kontakt. Otålighet, själv betydelse '' dessa termer vanligtvis förknippas med ego, medan självkänsla och självförtroende är något som utvecklas inom ett 's själv.Sammanfattning:

1. Själv är den del av dig som är ansluten till ett högre väsen, medan ego är den känsla av själv vikt att du har när du jämför dig med andra.

2. Själv är något som vanligtvis förknippas med positiva känslor, medan ego tillskrivs negativa känslor.