Skillnaden mellan Ammunition och MunitionAmmunition vs Munition

Ammunition och ammunition i de flesta termer anses vara synonyma. I allmänna termer, är både 'ammunition' och 'ammunition' används för allt som rör de typer av utrustning och förnödenheter som används i krig. Det finns emellertid endast en liten olikhet mellan de två. Termen 'ammunition' används oftare än 'ammunition'.

I faktiska termer, är det svårt att skilja en differentiering mellan ammunition och ammunition. Både ammunition och ammunition har i princip tre komponenter; explosiva material / drivmedel, projektiler och patroner.

'Munition' är en kollektiv ord som används för 'ammunition'. Det används i en bredare form. 'Ammunition' är en term som inkluderar; skal, kulor, säkringar, och pulver. Å andra sidan, 'ammunition' handlar om allt från vapen, små revolvrar, medel gevär, automatvapen, speciella vapen, artilleripjäser, missiler och bomber. Ammunitionen kan sägas vara de vapen som används i strid.

En annan beskrivning säger att ammunition är vapnen eller vapensystem som används i strid, och ammunition avser avgifter som behövs för vapen eller vapensystem. Till exempel om en pistol eller gevär är ammunitionen, kulan som används i den är ammunitionen.Ammunition vanligtvis inofficiellt kallas 'ammunition'. Ordet 'ammunition' härstammar från franska la ammunition. Ordet 'ammunition' fick förkortas på 1970-talet.

'Munition' kommer från medelfranska 'ammunition' betyder befästning och latin 'munitionem' också betyder 'befästning.' Även tidigare var det ett ord som hade innebörden av 'befästning' termen 'ammunitionen' kom att användas för hela ordet 'ammunition' av 1530-talet.

Sammanfattning:

1. Ammunition och ammunition i de flesta termer anses vara synonyma.
2. I faktiska termer, är det svårt att skilja en differentiering mellan ammunition och ammunition.
3. 'Munition' är en kollektiv ord som används för 'ammunition'.
4. 'Ammunition' är en term som inkluderar; skal, kulor, säkringar, och pulver. Å andra sidan, 'ammunition' handlar om allt från vapen, små revolvrar, medel gevär, automatvapen, speciella vapen, artilleripjäser, missiler och bomber.
5. Munition är vapnen eller vapensystem som används i strid, och ammunition avser avgifter som behövs för vapen eller vapensystem.
6. Ordet 'ammunition' härstammar från franska la ammunition. Ordet 'ammunition' fick förkortas till 'ammo' på 1970-talet.