Skillnad mellan vänster kammare och höger kammareVänstra kammaren vs Höger ventrikel

Hjärtat har flera delar i det. Detta skulle inkludera de vänstra och högra förmaket och den vänstra och den högra ventrikeln. Båda vänster och höger kammare har en viss skillnad när det gäller deras funktioner.

Ventriklarna är de två nedre kamrarna av hjärtat. Dessa ventriklarna är uppdelade i två delar: den vänstra ventrikeln och den högra ventrikeln. Den vänstra ventrikeln och den högra ventrikeln pumpar ut blod från hjärtat kommer att artärerna att leverera blod till olika delar av kroppen. Även om både vänster och höger kammare pumpa ut blod ut från hjärtat, det finns faktiskt en skillnad i destinations av blodet som vid pumpas ut från hjärtat. Den vänstra ventrikeln är ansvarig för att pumpa ut blod genom de flesta kärl i kroppen systemet, närmare bestämt i de högt vaskulära ihåliga organ. Detta skulle inkludera de organ, såsom: levern, njurar och magen. Samtidigt är det i lungartären att blodet från den högra ventrikeln flöden.

Det finns också en skillnad mellan den ansträngning som utövas av vänster och höger kammare. Mer uppenbart, vänster kammare behov och utövar mer tryck än den högra ventrikeln eftersom den är ansvarig för att leverera blod till de flesta delar av kroppen som behöver syresatt blod för att fungera. Höger kammare, å andra sidan, gör bara en liten ansträngning eftersom det bara ger deoxygenated blod. Dessutom är syrefattigt blod inte mycket viktigt för de riktiga funktioner organen. Det är därför ett mindre mängd av detta blod pumpas sålunda gör den högra ventrikeln med mindre ansträngning.

När det kommer till strukturen, finns det också en stor skillnad, alldeles särskilt, i bredden på hjärtmuskulaturen. Hjärtmuskeln (den tjocka, mellersta lagret av hjärtat som avtal som slår organ) av vänster kammare är faktiskt tjockare än den högra ventrikeln som personen fyller sin tonåring till vuxen ålder. Anledningen till detta är såsom tidigare nämnts; vänster kammare skulle utöva mer ansträngning än den högra ventrikeln. Myokardium skulle då förhindra den vänstra ventrikeln från spricker när den pumpar blod snabbt till alla organ i kroppen.

Det finns en skillnad i längden på den vänstra och den högra ventrikeln samt. Längden av den högra kammaren tenderar att vara mycket kortare än den vänstra ventrikeln. Detta beror på att banan av blodet i den vänstra ventrikeln bör vara längre för att reglera den mängd blod som pumpas ut till organen. Dessa kamrarna skiljer sig också från blodet som de får. Vänster kammare mottar syre (syrerikt) blod och pumpar ut det till de flesta av de system i kroppen medan den högra kammaren får deoxygenated (syrefattigt) blod från höger förmak.SAMMANFATTNING:

1. Det finns en skillnad i destinations av blodet som pumpas av de vänstra och högra ventriklama.

2. Det finns en skillnad i ansträngning mellan vänster och höger kammare.

3. Det finns en skillnad i struktur i synnerhet i tjockleken och längden på de vänstra och högra ventriklama.