Skillnaden mellan människa och NeanderthalMänniska vs Neanderthal

Skillnaden mellan människor och Neanderthals är deras höjd, storlek och morfologiska egenskaper. Neanderthals, jämfört med människor, var kortare i höjd och mindre i storlek. Människor har större kroppar i jämförelse med Neanderthals, och har en signifikant skillnad i form och struktur, särskilt i deras skallar och tänder.

En annan betydande skillnad i den mänskliga och Neanderthal är deras DNA. Fossil och arkeologiska bevis visar en tydlig åtskillnad mellan neandertalmänniskan och moderna Homo sapiens. Neanderthals var en annan art för människa. Hjärnan av en Neanderthal hade en upphöjd struphuvud, och var också större än den hos Homo sapiens.

Det finns anmärkningsvärda fysiska skillnader mellan människor och neandertalare, såsom Neanderthal har tjockare ben, kortare ben, en asymmetrisk överarmsbenet, fat bröst och tjockare metacarpals.

Neanderthal utvecklings skillnader från människor är Craniodental utveckling. Neanderthal och mänskliga ansikten och tand skillnader börjar redan från pre födelse. Den mänskliga och Neanderthal förekomst i tid innebär också en skillnad i båda arterna. Neandertalmänniskan, jämfört med människor, var mycket starkare, och de bodde i det kalla klimatet i Europa.

Neanderthals var homogena arter, och de är inte mänskliga förfäder. Även om, är skillnaden mellan människor och Neanderthals i jämförelse med apor liten. Neandertalmänniskan hade en liten befolkning i relativt senaste tiden, och har inga genetiska eller evolutionära kontakter med människor. Neanderthals visas begränsad genetisk mångfald på grund av bristen på tydliga hybrider i fossila fynd, och bristen på Neanderthal funktioner i moderna människor. Deras begränsade genetiska mångfalden föreslår de dog ut och lämnar inga ättlingar. Deras Homo erectus utveckling är också mer liknar den i apor snarare än den moderna människan. Det mänskliga barnet 's tillväxttakten är långsammare än den för den Neanderthal barnet, eftersom de används för att odla snabbt från spädbarn till vuxna.

Människor delar likheter med andra djur, såsom anatomiska, fysiologiska och biokemiska aspekter. Som människor är tillverkade av redan existerande material, som sagt av Bibeln, människor har mycket likheter i deras grundkropp planen, hur det fungerar och det underliggande kemiska vägen och maskiner i kroppen. De är nästan samma som andra däggdjur såsom Neanderthals och andra primater. Några av de stora skillnaderna mellan människa och Neanderthal är utmärkande storlekar av deras hjärna, bipedalism, minskad storlek på bakre tänderna och avancerad kultur.Sammanfattning:

1. Mänskliga och Neanderthal hjärnor och kroppsstrukturer har stora skillnader i höjd och storlek.

2. neandertalmänniskan inte förfäder till människor, men en homogen art.

3. Människan har utvecklats bättre syn, hörsel eller lukt än neandertalmänniskan på grund av skelett anpassningar.

4. Neanderthals och människor har många skillnad i deras DNA.