Skillnaden mellan Adrenerga och kolinergAdrenerg Vs Cholinergic

Inom den mänskliga kroppen finns det massor av receptorer som tar emot meddelanden från vissa biologiska budbärare för att de specifika kroppens system att fungera eller göra ett lämpligt svar. Liksom det autonoma nervsystemet (ANS), den avdelning som ansvarar för automatiska svar såsom hjärtslag och andra organfunktioner som inbegriper glatt muskulatur, är detta system vidare regleras genom två specifika branscher som kallas adrenerga och kolinerga vägar. Varje väg har sin egen unika uppsättning av receptorer och utlöser att framkalla en viss åtgärd.

Adrenerga vägen är annars känd som SNS eller sympatiska nervsystemet. Den andra är den kolinerga reaktionsvägen som också betraktas som det parasympatiska nervsystemet (PNS). Den största skillnaden mellan de två är deras neurotransmittorer. För det kolinerga linjen, acetylkolin (ACh) som används medan den adrenerga linjen använder sig av antingen norepinefrin eller epinefrin (även känd som adrenalin); inte undra på adrenerga linjen kom att namnges som sådan eftersom adrenalin är inblandad.

På grund av verkan av dessa signalsubstanser, kommer de att utlösa olika typer av effekter på kroppen. Generellt PNS eller kolinerga inducerar 'smälta och vila' effekter medan SNS eller adrenerga härmar effekten av 'kamp eller flykt svar' som i fallet när det finns för mycket spänning. Induktion sammandraget och resten innebär att gastrointestinala (GI) och urogenital (GU) system 'effekter ökar (glada) medan imitera kamp eller flykt svar retar alla andra systemeffekter utom GI och GU.

De två vägar har också olika typer av receptorer som antingen excitatoriska till sin natur eller hämmande. Nikotin och muskarina receptorer är en del av det kolinerga rad medan alfa- och beta-receptorer är en del av den adrenerga linje. Dessa receptorer är belägna i många områden i kroppen som för nikotinreceptorer, är de för det mesta finns på skelettmuskulaturen medan de adrenerga receptorer är vida fördelade genom många delar av kroppen.

Övergripande, även om båda är en del av de större ANS, de två fortfarande skiljer sig (i själva verket deras handlingar mot varandra) på grund av följande:1. Adrenerga innebär användning av signalsubstanserna adrenalin och norepinehprine medan kolinerga innebär acetylkolin.

2. Adrenerga kallas sympatisk linje (SNS) medan kolinerga kallas parasympatiska linje (PNS).

3. I allmänhet kolinerga effekter eller symptom är som 'smälta och vila' medan adrenerga effekter är kongruent med 'kamp eller flykt' svar symptom.