Skillnaden mellan fl. uns. och oz. 'fl oz.' vs 'oz.'

En 'fl. Oz.' eller fluid ounce är mätning av volymen, och 'oz.' eller torr ounce är mått på vikt. Folk blir ofta förvirrade när de försöker att skilja mellan 'fl. Oz.' eller fluid ounce och 'oz.' eller torr ounce, eftersom de tror att en fl. uns. används för att mäta vätskor och ett oz. för fasta material. Men den verkliga skillnaden är vid mätningen av volym och vikt, och det har ingenting att göra med egenskapen av materialen.

En fl. uns. är lika med ca 30 milliliter i USA-systemet, och till cirka 28 milliliter i det brittiska systemet. När det finns 16 fluid ounces i en pint, finns det 16 oz. i ett pund. När anger det exakt en US fl. uns. är lika med 29.5735297 milliliter och ett oz. är lika med 28. 3495231 gram.

'Ounce', som har förkortat 'oz.', Kommer från den gamla italienska ordet 'Onza.' Uns. eller ounce används i olika system i USA såväl som de brittiska systemen. Internationell avoirdupois oz. och den internationella troy ounce är de två mest kända uns används över hela världen. Generellt är en fluid ounce helt enkelt betecknas som ett uns.För den vanliga människan, vätske oz och oz. eller torr oz. fortfarande är lite förvirrande. Även vanligt förekommande, kan de inte har undersökt de tekniska aspekterna av dessa två uns. Så som sagt, behöver det inte finnas någon förvirring om ett fl. uns. eller fluid ounce och en oz. eller ounce. Fl. uns. eller fluid ounce är för mätvolymen, och oz. eller helt enkelt torr uns är för att mäta massan.

Sammanfattning:

1. Folk blir ofta förvirrade när de försöker att skilja mellan 'fl. Oz.' eller fluid ounce och 'oz.' eller torr ounce, eftersom de tror att en fl. uns. används för att mäta vätskor och ett oz. för fasta material.
2. fl. uns. eller fluid ounce är för mätvolymen, och oz. eller helt enkelt torr uns är för att mäta massan.
3. En fl. uns. är lika med ca 30 milliliter i USA-systemet och till cirka 28 milliliter i det brittiska systemet. När anger det exakt en US fl. uns. är lika med 29.5735297 milliliter och ett oz. är lika med 28. 3495231 gram.
4. När det finns 16 fluid ounces i en pint, finns det 16 oz. i ett pund.