Skillnaden mellan Vector och matrisVektor vs Matrix

Matematik används av människan i olika områden som intresserar honom. Det används inom teknik, natur- och samhällsvetenskap, medicin och andra discipliner. Det har använts ända sedan man upptäckt siffror och lärt sig hur man räknar.
Den användes först av människan för att registrera tid, för markmätning, för att göra mönster för målning och vävning, och i handeln. Egyptierna och babylonierna var de första att använda matematik i beskattning, konstruktion och astronomi, och grekerna var de första att studera matematik som en vetenskap.
Matematik har många områden som omfattar geometri och algebra. Linjär algebra i synnerhet är en gren av matematiken som handlar om studiet av vektorrum och linjära operationer som representeras av en matris eller matriser.
En vektor definieras som en matematisk storhet som har storlek och riktning, såsom hastighet. Det representeras av ett brev som också är vad som används för att representera ett reellt tal eller en skalär kvantitet. Att skilja den från ett reellt tal, är det skrivit i fetstil med en pil ovanför den. En enhetsvektor är en vektor med en magnitud på ett och betecknas med en karat (^) över variabeln.
Vektorer används i geometri för att förenkla tredimensionella problem, och många mängder i fysik är vektorstorheter. En vektor har förmågan att samtidigt representerar storleken och riktningen. Ett exempel är vinden som har både hastighet och riktning och så är andra rörliga objekt.
En matris, å andra sidan, är en rektangulär matris med siffror som är ett viktigt verktyg i linjär algebra. Det används för att representera linjära transformationer och hålla reda på koefficienter i linjära ekvationer. Matriser används också i fysik, grafteori, datorgrafik, kalkyl och serialism.
Ett objekt i en matris kallas ett element eller en post, och det representeras av en bokstav med två nedsänkta index. Matrisen representeras av en övre bokstav och notated av konsoler eller parenteser.
Det kan ha en rad (radvektor) eller en kolonn (kolonnvektor) som definierar komponenterna i vektorerna. Högre dimensionella arrayer av siffror eller matriser definiera komponenter av en generalisering av en vektor som kallas en tensor.

Sammanfattning:1. En matris är en rektangulär uppsättning av siffror medan en vektor är en matematisk storhet som har storleken och riktningen.
2. En vektor och en matris båda representeras av en bokstav med en vektor skrivas i fetstil med en pil ovanför för att skilja den från reella tal medan en matris skrivs in en versal bokstav.
3. Vektorer används i geometri för att förenkla vissa 3D problem när matriser är viktiga verktyg som används i linjär algebra.
4. En vektor är en matris med siffror med ett enda index medan en matris är en matris av tal med två index.