Skillnaden mellan grader och radianerGrader vs radianer

Geometri innebär studier av former, storlekar, positioner och egenskaper av utrymme. Den är också oroad med längder, areor, volymer, och andra mått av utrymme, linjer, punkter, och flygplan. Det studerar mått och symmetri i mönster som de som finns i fasta ämnen, polygoner och cirkeln. En cirkel har en radie, en diameter, och en omkrets. Den innehåller också vinklar.

Vinklar är geometriska figurer, som bildas av två strålar som är anslutna i en gemensam punkt eller vertex. När två linjer möter varandra vid en viss punkt, är en vinkel som bildas, och dess mätning varierar beroende på rotation av de linjer eller strålar om vertex. Vid mätning vinklar, det finns flera enheter som används, men det vanligaste är grader och radianer. De är också de enheter som används för att mäta cirklar och sfärer för att bestämma deras område, volym, omkrets, och omkrets.

Grader är måttenheter som används för att bestämma storleken på en vinkel och uttrycka sin riktning. När en vinkel går hela vägen runt i en cirkel, är det likvärdigt med 360 grader. 360 grader av en cirkel är grunden för beräkningen av vinkelmätningar. Vid mätning av vinkeln hos en del av en cirkel, börjar det i centrum och sträcker sig till dess omkrets. Vinklarna i en triangel, å andra sidan, är lika med 180 grader.

Examens beräkningar innebär ofta större antal, och de kan vara lite komplicerat. Grader undervisas i början av skolan när eleverna undervisas enkel matematik, vanligen i grundskolan sedan fortsätter i high school och college.Den andra gemensam enhet för att mäta vinklar, radian, å andra sidan, undervisas i den senare delen av high school och sedan i college. Det används i högre eller avancerad matematik som trigonometri och tandsten. Beräkningar med radianer innebär mindre antal, och de är ett lättare och enklare sätt att beräkna vinklar. Radien av en cirkel är en-halv av avståndet över dess centrum som bildar en vinkel som är lika med en radian. En radian är lika med 180 grader, eftersom en hel cirkel är 360 grader och är lika med två pi radianer.

En radian är inte så stor utsträckning används vid mätning av cirklar och vinklar som en examen, eftersom det handlar om kunskap om högre matematik och innehåller tangenter, sinus och cosinus som lärs ut i skolan.

Sammanfattning:

1. En examen är en måttenhet som används för att mäta cirklar, spheres, och vinklar medan en radian är också en måttenhet som används för att mäta vinklar.
2. grader undervisas i början av skolan börjar i grundskolan sedan gymnasiet och upp till college medan radianer visas senare vanligen i gymnasiet och högskolan.
3. Av de två är grader används oftare eftersom de använder enkla matematik medan radianer använda högre eller avancerad matematik.