Skillnaden mellan NEAP Tide och Spring TideNEAP Tide vs Spring Tide

En tidvattnet är uppgång och fall av de större vattendrag. Det uppstår på grund av gravitationen mellan jorden, solen och månen. De varierande upplagor av strömmen av havsvatten få den att föras upp på en landmassa. Platser i havet kan uppleva två ebb och flod i varje dag kallas en halvdagligt tidvattnet. Andra platser upplever bara ett högvatten och lågvatten kallas en dygns tidvattnet. Kännetecken för en våg förändring genom olika stadier. När havsnivån stiger och täcker remsan, känt som en översvämning tidvatten, och när vattnet når sin högsta punkt det kallas en högvatten eller hög vatten. Efter en tidsperiod, avtar havsytan visar tidvattenzonens igen. Detta kallas ebb. Och slutligen, när vattnet slutar att falla tillbaka, stadiet kallas en lågvatten.

En av de tidigaste förklaringarna av tidvatten kommer från Galileo Galilei. 1632 skrev han en bok som heter 'Dialog om de två världssystemen.' Emellertid teorin kraftigt ifrågasatt. Den sade att rörelsen av jorden runt solen orsakade tidvatten. Johannes Kepler försökte korrigera misstaget genom att antyda att månen är den som orsakar tidvatten bygger på idén om iakttagelser i det förflutna. Emellertid var detta förkastades av Galileo. Idén korrigerades när Isaac Newton förklarade att tidvattnet orsakas av gravitationskraften av massorna. I en bok han publicerade i 1687, som heter 'The Principia', brukade han sin teori om universell gravitation att bevisa fenomen orsakas av månens och sol attraktioner.

Det finns olika typer av tidvatten beroende på anpassningen av solen och månen. Dessa två typer är NEAP tidvattnet och vårflod. Spring tidvatten förekommer på den nya månen och fullmåne. I detta fall är gravitationskraften av månen och solen kombinerade gör det starkare. De höga tidvatten blir högre än vanligt, och lågvatten blir mycket låg. Inriktnings orsakar också en ökad hastighet i tidvattenströmmar vilket också bidrar till förändringar i egenskaperna.En NEAP tidvattnet inträffar när månen, jorden och solen är i rät vinkel. Detta orsakar attraktion att avbryta varandra och minskar de andra påverkande faktorer samt. Vinklarna orsakar också utbudet högvatten och lågvatten att ha minimala skillnader.

Sammanfattning:

1. En tidvattnet är variationen i ytan nivåer av de större vattenförekomster. Den orsakas av gravitationskraften av solen, månen och jorden. Det finns olika stadier av tidvatten: högvatten, översvämning tidvattnet, ebb och lågvatten. Den tidigaste förklaringen till fenomenet kom från Galileo Galilei, och idén korrigerades under hela historien.