Skillnaden mellan fluid ounces och OuncesFluid ounces vs Ounces

Det 'sa mycket pågående förvirring mellan begreppen' fluid ounces 'och' uns. 'Detta beror på att det finns en mängd olika mätningar systemet används över hela världen som det metriska systemet, engelska, US Sedvanlig, Imperial, naturliga enheter och icke -Standard Units. Dessutom har en att urskilja om objektet som mäts är i flytande form eller i torr form, eftersom mätning av vikt och volym är två olika saker.

I detta sammanhang är två mätningar ofta missbrukas av många C fluid ounce och uns. I sin enklaste möjlig förklaring, en fluid ounce (förkortat som fl. Oz.) Används för att mäta vätskor medan ett uns (förkortat som oz.) Är för torra mätningar. Detta ger oss idén att en fluid ounce är ett mått på volymen medan den andra är en mätning av vikt.

I vanliga program, de flesta är medvetna om hur stor en vanlig hushålls pint är. En pint (en engelsk måttenhet) är faktiskt lika med 16 fluid ounces (US Sedvanliga). Ett annat exempel är pund (ett vanligt US Sedvanlig eller Imperial Unit). Ett pund (förkortat Ib) är lika med 16 uns. Det är svårt att överlappa eller ansluta mätningar av en fluid ounce (volym) till ett uns (vikt). Detta innebär att det inte är möjligt att omedelbart fastställa vikten av en viss fråga endast från en viss volym i sig. Du måste först identifiera vätskans densitet att veta sin vikt. Så omvandling av en fluid ounce till vikt enheter bör innefatta densitet i formeln. Om vi ​​'talar om en fluid ounce av vatten, är dess motsvarande uns cirka 1. 043 C ger ca 1: 1-förhållande, men i andra vätskor, kan skillnaden bli mycket betydande..Termen 'ounce' är av latinskt ursprung från ordet 'uncia' som betyder 'en tolfte del.' Den kan även användas i flera olika system av mätningar, men de mest använda systemen för 'ounce' är den internationella troy uns och det internationella avoirdupois uns. Detta tyder på att en avoirdupois uns är cirka 28. 3.495.231 gram. På samma sätt använder vi två system för att mäta vätske uns. Till exempel, är en enhet av en fluid ounce ungefär 29.5735297 ml. med användning av U.S. Sedvanlig systemet medan det är bara cirka 28 ml. med hjälp av den kejserliga systemet. Detta gör en tigga för användning av ett enhetligt, standardsystem för mätning som inte är helt tillämplig i dag.

Sammanfattning:

1. 'Uns' har en 'oz.' förkortning medan 'fluid ounce' förkortas som 'fl. oz.'
2. Ett uns mäter vikt medan en fluid ounce mäter volymen.
3. Ett pund är lika med 16 uns medan en pint är lika med 16 fluid ounces.
4. En fl. uns. är lika med 29.5735297 ml. med användning av U.S. Sedvanlig systemet.