Skillnaden mellan smält och FryspunktMelting vs Fryspunkt

Materia kommer i olika länder, de distinkta former och faser som den förvärvar eller antar. Den levereras i en solid state som ger det en fast volym och form; i ett flytande tillstånd, vilket ger det en fast volym men inte har en bestämd form, och det har att anpassa sig till formen på dess behållare; och gasform som gör det möjligt att expandera och upptar alla tillgängliga volymen.

Tillståndet för ärendet beror på trycket och temperaturen som appliceras på det som gör sin övergång från en form eller tillstånd till ett annat med varje minskning eller ökning i tryck eller temperatur. Materia kan ändras från ett fast tillstånd till ett flytande tillstånd genom smältning, och det kan ändras från en vätska till ett fast material genom frysning.
Smältpunkten och fryspunkt av materia eller en substans varierar beroende på dess komponenter. Smältpunkten för en substans definieras som den temperatur vid vilken en fast, när det ges tillräckligt med värme, blir till vätska beroende på renheten av ämnet och det tryck som appliceras på den.

Fryspunkten för en substans definieras som den temperatur vid vilken någon roll eller en substans skall ändras från sitt flytande tillstånd till fast. För vissa ämnen, är smältpunkten är lika med eller densamma som dess fryspunkt. För blandningar och organiska föreningar, är emellertid fryspunkten är lägre än smältpunkten.

Smältpunkten är att betrakta som en karakteristisk egenskap hos ett ämne, medan fryspunkten beror inte på att det finns ämnen som kan underkylda eller kylda bortom fryspunkten utan bildning av fasta kristaller.
Vid smältpunkten, de fasta och flytande faserna i ett ämne är i jämvikt, det vill säga den kemiska reaktionen och dess omvända är på samma priser och inte förändras. Smältpunkten för ett ämne beror till stor del på den standardatmosfärstryck medan trycket endast har en liten effekt på en substans 's fryspunkt.Vatten, som är en ren substans, har samma smält- och fryspunkter. Men när den blandas med andra substanser, har den en långsammare smält- eller fryspunkt. Smältpunkten för ett ämne är grunden för identifiering av rena ämnen och föreningar.

Sammanfattning:

1. Smältpunkten är den temperatur vid vilken ett fast ämne ändras i en vätska genom att anbringa värme och tryck medan fryspunkten är den temperatur vid vilken en vätska omvandlas till ett fast ämne.
2. Även om de flesta ämnen, särskilt rena substanser, har samma smält och fryspunkter. Vissa ämnen, såsom blandningar och föreningar, har lägre fryspunkter än deras smältpunkter.
3. Smältpunkten för ett ämne beror på det standardatmosfärstryck medan trycket har en mindre effekt på fryspunkten för ett ämne.
4. Smältpunkten för ett ämne ligger till grund för fastställandet av dess renhet och identifiering av föreningar, medan fryspunkten är det inte.