Skillnaden mellan medelhastighet och medel VelocityMedelhastighet vs genomsnittlig hastighet

Fysik har definitivt ett sätt att göra det svårt, åtminstone för den gemensamma sinne. Man bör dock tänka på att forskare, ingenjörer och fysiker måste skilja villkor för en mer noggrann experiment och dataanalys. Således går vi i en värld av hastighet och hastighet. Ja, de flesta av oss vet att den första är skalär och den senare är en vektorstorhet. Men jag 'm ganska säker på att när du får frågan om skillnaden mellan medelhastighet och medelhastigheten, du kan' t faktiskt utarbeta mer än skalär och vektor aspekter.

Om du tror att båda mätningarna vanligtvis ger liknande värden, då du 'har fel. När det gäller att resa, medelhastighet och medelhastigheten ofta skiljer sig, och kanske av stora mängder.

Vi är alla lära oss att när en bil går framåt, och har nått sin destination på en rak sträcka på 10 km, i en tid av en timme, varefter hastigheten kommer att vara 10 km / t, och hastigheten kommer att vara 10 km / h norr, förutsatt att du verkligen går norrut. Tja, det var ganska lätt; bara lägga till en riktning och voila! Omedelbar omvandling. Om det bara var så lätt!

I medelhastigheter och genomsnittliga hastigheter, kan riktningen ändras och hastigheterna kan variera, därför kan beräkningarna på något sätt blivit lite mer komplicerat. Då igen, don 't få skrämmas, eftersom det är ganska lätt när du får grepp om det.

Än en gång, när du hänvisar till hastigheten, är det inte en vektor uttryck, därför någon riktning är inblandade. Medelhastighet handlar om den sammanlagda sträcka dividerat med det totala tidsåtgången. En bil från punkt A nå en exakt punkt B kommer att ha en medelhastighet genom att tillsätta alla tillryggalagd dividerat med hur lång tid det tog att komma dit. Observera att den resande riktningar kan gå österut, sedan västerut, sicksack, eller fram och tillbaka; destinationspunkten kan även gå tillbaka till utgångspunkten. Medelhastighet 't bryr sig om förskjutningen från ursprunget, endast den totala tillryggalagda sträckan för att komma till destinationen.

Betrakta denna ekvation när man försöker beräkna den genomsnittliga hastigheten att resa från punkt A till D:

Medelhastighet = (Avstånd från A till B + Avstånd från B till C + Avstånd från C till D) / Total tid det tar att ta sig från A till D

Om man antar att den totala tillryggalagda sträckan är 100 km, och det tog en timme att komma dit, är den genomsnittliga hastigheten 100 km / t

Medelhastigheten är helt annorlunda, för att inte tala om att det är en vektorstorhet (med riktning). Medelhastighet kan nå ett enormt värde, medan medelhastigheten kan vara mycket liten, även noll. Detta är möjligt på grund av den annorlunda sätt att beräkna medelhastigheten. Den huvudsakliga skillnaden är den faktor som används i beräkningen, och det är den 'Displacement'. Förskjutningen bryr sig inte om avståndet hela kursen, eftersom det bara handlar om fågelvägen från ursprunget till destinationen.

Formeln är mycket lik den hos medelhastigheten, men i stället för den totala tillryggalagda sträckan är det ersatts av förskjutning. Här är formeln för den genomsnittliga hastigheten för resa från A till D:Medelhastighet = Förskjutning från A till D / Total tid det tar att ta sig från A till D

Det direkta avståndet (förskjutning) från A till D kan mycket väl vara mycket liten. Sålunda kan medelhastigheten vara mycket minimal. En nollförskjutning kan även uppstå när målet kom tillbaka till ursprunget. I detta fall är den genomsnittliga hastigheten också noll.

Så om förskjutning från punkt A till punkt D är bara 5 km öster, och det tog en timme att komma dit, oavsett 100 km reseavståndet, är medelhastigheten bara 5 km / t öster.

Om riktningen för hela kursen är rak, kommer den genomsnittliga hastigheten och medelhastigheten vara lika.

Sammanfattning:

1. Medelhastighet är en skalär kvantitet, medan medelhastigheten är en vektorstorhet.

2. Medelhastighet tar hänsyn till den totala tillryggalagd sträcka, medan medelhastigheten avser förskjutningen mellan två punkter.

3. I medelhastighet, är riktning uttrycks.

4. Oftare än inte, kommer värdena skiljer sig med medelhastighet vanligen har det högre värdet.