Skillnaden mellan VA och WattsVA vs Watts

'VA', en förkortning av volt-ampere, och watt finns två enheter som används för att mäta ström. Den största skillnaden mellan VA och watt är vilken typ av ström de är. Watts är den enhet som används för aktiv effekt medan VA används för skenbar effekt. Verkliga makten, eller watt, är den kraft som faktiskt förbrukas av resistiva laster. Alla komponenter har en viss mängd av motstånd så att varje del förbrukar en mängd verklig makt. Skenbar effekt, eller VA, är den verkliga makten i kombination med effekterna av reaktiva laster som kondensatorer och induktorer.

Oavsett om du använder AC eller DC, skulle watt fortfarande vara densamma som resistiva belastningar verkar på exakt samma sätt med antingen leverans. Reaktiva belastningar inte beter sig på samma sätt. Kondensatorer fungerar som öppna kretsar medan induktorer fungerar som kortslutning när i DC. Men i AC, de lägger en komplex komponent till makten. Den komplexa komponenten, i kombination med den reella delen (watt), resulterar i den skenbara effekten (VA). Under DC, watt och VA är lika som det finns ingen komplicerad komponent.

Det finns en anledning till varför vi måste skilja mellan VA och watt och det är effektiviteten. Watt är den faktiska effekt som behövs för att utföra jobbet i AC, men den effekt som förbrukas är den mycket högre VA. För att minimera slöseri kraft, är det nödvändigt att få VA värde så nära som möjligt watt värde. Förhållandet mellan de två är den effektfaktor, och det är önskvärt att få en effektfaktor på '1' eller nära det för att uppnå maximal effektivitet. Detta uppnås genom effektfaktorkorrigering. Detta är tillägget av kapacitiva eller induktiva komponenter beroende på om kretsen har för mycket induktans eller för mycket kapacitans. Detta sker ofta genom stora företag som är verksamma tunga maskiner som sin energiförbrukning är tillräckligt stor för att effektfaktorkorrigering avsevärt kan minska sina effektbehov.Sammanfattning:

1. VA är den skenbara effekten medan watt är den verkliga makten.
2. VA är alltid större än eller lika med watt.
3. VA gäller endast för AC medan watt gäller för både växelström och likström.
4. VA är den effekt som förbrukas av anordningen medan watt är det arbete den gör.