Skillnaden mellan Fusion och FissionFusion vs Fission

Det finns en tydlig variation som framkommer vid användning av fission eller fusion. De är helt olika processer som involverar olika atom reaktioner av materia. Både fission och fusion är komplicerade former av kärnreaktion. Det finns två olika reaktioner som vi behöver tänka på när man tittar på skillnaderna mellan fission och fusion. Den första är en kärnreaktion; detta är en process som ändrar arrangemanget av protoner och neutroner som finns i atomer kärnan. I en kemisk reaktion, är det de molekyler som är omarrangerade, och de atomer som återstår i ett oförändrat tillstånd. Båda reaktionerna kan orsaka en enorm frisättning av energi men en kemisk reaktion är ofta långsammare att äga rum än en kärnreaktion.

Låter första titt på fission; termen fission avviker från källan ord spricka. Grunden ordet betyder i allmänhet att dela något. Verkan av fission innebär att separera en atoms komponenter. I en klyvningsreaktion varje atom är uppdelad i två och en stor mängd energi genereras. Varje atom som delas kommer att släppa en samling av partiklar som kallas neutroner; dessa partiklar interagerar med de andra atomerna, sprängning dem isär. I lekman 's villkor agera av fission är att krossa atomer. När dina atomer kollidera tillsammans skapar de en hel boll av energi som kan användas för många saker. Det är en process för fission som driver några av våra kärnvapen.

Fusion, även om den är en atom reaktion, nog 't vara större i skillnad för fission. Fusion är i grunden processen att trycka de mindre atomer tillsammans. Atomer är grupperade i två former, de lätta atomer och de tunga atomer. Fusion är den process som innebär mosa de lättare atomer tillsammans för att producera en stor atom. Den lättaste av alla atomer är väte. När atom fusion orsakas använda väte kan få förödande konsekvenser. Den vätebomben är hundra gånger mer kraftfull än någon kärnreaktion orsakad av fission. Om den används i dag, skulle mänskligheten förstöras.Sammanfattningsvis det enklaste sättet att observera skillnader mellan kärnklyvning och kärnfusion är följande; fission skapar två atomer från ett och fusions massorna tillsammans för att skapa en atom. Båda reaktionerna orsakar enorma nivåer av energi som kan orsaka förödande effekter när de används som vapen.

Sammanfattning

1. Kärnklyvning och kärnfusion är båda atom reaktioner av materia.
2. Kärnklyvning innebär att dela kärnan i en atom att skapa två nya atomer, den nukleära reaktion som orsakas av att dela upp molekyler resulterar i en stor produktion av energi.
3. Fusion är den raka motsatsen till fission.
4. I kärnfusion, är atomer tvingas samman för att skapa nya kraftfullare atomer. Denna reaktion kan ge oss en enorm energikälla, mycket större än en klyvningsreaktion.