Skillnaden mellan Crystal och GrainKristall vs Grain

Kristall och korn innehåller liknande komponenter och även utföra nästan samma funktioner som gör det svårt att skilja mellan dem. De flesta av de metallurger hänvisar kristaller som korn.

Vad är spannmål? Korn kan betecknas som den mindre variation av en kristall. Kristaller bildas i allmänhet genom stelning av flytande metall från atomer. Vart och ett av kornen representerar en kristall.

Vad är en kristall? Kristaller kan kallas som stora korn. Kristaller har ett unikt arrangemang av molekyler eller atomer och ett galler som visar symmetri och långväga ordning.

Symmetrin och struktur av en kristall bidrar till att bestämma de fysikaliska egenskaperna hos ett ämne som dess elektroniska bandstrukturen, klyvning och optisk transparens. När man talar av korn, hjälper storleken vid bestämning vissa fysikaliska egenskaper såsom draghållfasthet och duktilitet. Egenskaperna hos ämnen beror också på kornet egenskapen. Till exempel en finkornig substans kommer att bli tufft och hårt, medan en kurs kornigt har bättre elektrisk ledande.

Symmetrin i kristaller är på grund av det interna arrangemanget av atomer. De flesta av kristallerna är sammansatta av tre-dimensionella arrayer av atomer. Men storleken på säd är annorlunda. Till exempel, storleken på korn av stelnande metall beror på värmeöverföring och kylningshastigheten bland andra faktorer.

När kristallstorleken bestäms med användning av X ray diffraktionsmönster, är kornstorleken bestäms av andra tekniker såsom transmissionselektronmikroskopi.

Crystal är ett ord som har hämtats från grekisk Krustallos, vilket betyder 'bergkristall. Ordet Grain har hämtats från gamla Fr. Grein och från latinska Granum, vilket innebär frö. Först detta ord användes fo frön och majs och senare det användes för andra ämnen.Sammanfattning

1. Grain kan betecknas som den mindre variation av en kristall.

2. Kristaller kan kallas som stora korn. Kristaller har ett unikt arrangemang av molekyler eller atomer och ett galler som visar symmetri och långväga ordning.

3. Var och en av kornen representerar en kristall.

4. symmetri och strukturen hos en kristall bidrar till att bestämma de fysikaliska egenskaperna hos ett ämne som dess elektroniska bandstrukturen, klyvning och optisk transparens. När man talar av korn, hjälper storleken vid bestämning vissa fysikaliska egenskaper såsom draghållfasthet och duktilitet.