Skillnaden mellan federala och StatensFederal vs nationella regeringen

Både 'federal' och 'nationell' används för att beskriva regeringar som håller på att tillskrivas de många regeringar runt om i världen. Det finns en mycket liten skillnad mellan en federal och nationell regering. Nationella regeringar, till exempel, upptar den högsta nivån av styrning. En nationell regering omfattar alla andra lägre nivåer såsom lokala, statliga, regionala och alla andra lägre former av regeringen. Eftersom det är den högsta nivån, alla åtgärder eller rörelse som genomförs på denna nivå påverkar direkt alla former av regeringen under dess jurisdiktion.

En nationell regering även kallad staten. Som den högsta nivån av styrning, består av personer som sätts i mycket framträdande, kraftfulla, inflytelserika och höga positioner som ordförande, vice ordförande, premiärminister, Monarch, eller andra personer som fungerar som en representant och också som ett huvud av tillståndet för ett land. Den nationella regeringen ingår också lagstiftnings kroppen samt rättsväsendet och andra grenar av ett visst land 'regering.

Den nationella regeringen, som namnet antyder, rör frågor eller jurisdiktion hela nationen eller hela landet. Behörigheten för den nationella regeringen är också omfattande och består av avdelningar eller kontor som är utformade för public service, och resurserna är ofta mycket höga siffror för att tillgodose alla medborgare i det landet. Lagar som antagits på nationell nivå kan inte upphävas (om inte en annan nationell lag gör den tidigare lagen ogiltiga) och genomförs i de lägre formerna av regeringen.

Den federala regeringen, å andra sidan, är ett särskilt regeringssystem som kännetecknas av att ha en central (eller nationella regeringar) och består av lägre regeringar eller enheter, i synnerhet delstatsregeringen. Den federala regeringen är specifikt associerad med en federation.

I denna typ av regering, den nationella regeringen delar befogenheter med varandra trots att båda regeringarna kan förbli oberoende av varandra beroende på omfattningen av problemet eller oro. Enkelt uttryckt, i en federal typ av regering, är den högsta komponentnivå den nationella regeringen.

Om ett visst land antar det federala systemet, är den federala regeringen även kallad den nationella regeringen. I andra länder, 'nationella regeringen' är den term som används för att hänvisa till regeringen själv.Sammanfattning:

1. Den största skillnaden mellan en nationell och federal regering är den typ av regeringar. Den nationella regeringen är den högsta nivån av styrning inom ett land, medan den federala regeringen är en typ av regering som ett land kan anta. En nationell regering är en del av någon typ av regering, vilket innebär att det är en del av den federala regeringen.

2. Den nationella regeringen (i någon typ av regeringen) har den bredaste jurisdiktion och största resurserna. Det handlar alltid landet eller nationen som helhet. Alla åtgärder i den nationella regeringen, som en nationell lag, frågor och oro påverkar alla de återstående mindre och lägre offentliga enheter i en viss typ av regeringen. Den nationella regeringen har ofta en särskild galjonsfigur eller antal galjonsfigurer som representerar personer beroende på vilken typ av regeringen att landet ansluter sig.

3. Den nationella regeringen är en del av den federala typ av regering. Det finns vid sidan av delstatsregeringen. Den nationella regeringen leds av en representant medan delstatsregeringen har sina egna myndigheter eller ledare inom sina respektive jurisdiktion.