Skillnaden mellan gator och vägarGator vs Vägar

Har du någonsin brytt veta skillnaden mellan en gata och en väg? Kanske du gjorde; kanske du haven 't. Naturligtvis varför skulle du när det' är en av de mest snooze- knappämnen någonsin kunde få ut som ett ämne för ett samtal? Det 'är ännu tråkigt att veta nu som du' re läser denna artikel. Men tänkt du skulle ta en inträdesprov i ett företag som du har drömt att arbeta på grund av den häpnadsväckande lön och examen råkar inkludera en 1000 ord essä om skillnaden mellan gata och väg, skulle du ha känt vad du ska skriva? Eller vet du svaret? Skulle det ändra ditt beslut att väg- och gatu ämnet är bara en sömntablett?

Jo det är verkligen viktigt att du vet fakta även när det verkar löjligt att du gör. Det 'är svalare och ännu sexigare att du vet detaljer om saker oavsett hur baloney-ish det är att andra inte gör det. Det kanske inte göra dig en miljonär, men det säkert inte skulle' t drastiskt ändra något i dig att du inte skulle 't som . Så om gator och vägar igen, har du haft någon aning om att dessa två är olika? Även om dessa två ord i dagligt tal bytas, det finns en enorm linje som skiljer dem till den andra. Så för att lära sig mer om gator och vägar här är några fakta som du bör komma ihåg.

Gata, till att börja med, är ett ord med ett latinskt ursprung 'via skikt' som betyder asfalterad väg. För att få en tydligare bild av vad gator är några exempel på det inkluderar stadskärnor, gränder, gågator och andra asfalterade vägar som är för små eller för trångt för alla fordon att passera. Gator var runt så länge historieböckerna kan spåra den första redovisningen i den antika världen. Gator ansågs en av de viktigaste faktorerna som en civilisation kan upprätthålla sin verksamhet. Gator är platser där människor fritt kan röra sig om, montera, och interagerar med varandra. Detta är en plats där människor kan etablera liten handel som loppmarknad och gata rättvis, eller en plats där barnen kan säkert köra fram och tillbaka på grund av avsaknaden av fordon. Från en gata fjädrar en miljö där byggnader i en stadsmiljö byggs. Gator kan vara smuts eller tillverkat av kullerstenar eller tegel; så länge det 's asfalterad då man kan kalla det en gata. Gatorna definieras som städer.

Road, å andra sidan, cam från en anglosaxisk ord som betyder att rida. Vägar är vägar eller vägar som förbinder den ena till den andra så fordon som används för transport kunde passera. Även i gamla tider, var vägarna betraktas som mycket viktig handelsvara för en stad att trivas. Vägarna är mycket viktig i handeln. Det gör att hästar och vagnar för att överföra varor lätt. Vägar inkluderar broar och tunnlar, korsningar och andra större vägar som kan skickas av någon motor eller icke-motorfordon. Vägarna är i allmänhet längre och bredare än gator och kan definieras som både på landsbygden och i städerna.

SAMMANFATTNING:1.

Ursprunget av ordet gatan innebär asfalterad väg medan ursprunget till ordet väg betyder att rida.
2.

Både gator och vägar var viktigt i urminnes tider för en civilisation att blomstra på grund av dess bidrag till handel.
3.

Gator definieras som mer urban medan vägarna kan vara städer och på landsbygden.
4.