Skillnaden mellan Global och InternationalGlobal vs International

Länder är suveräna stater som har bestämda geografiska områden och har olika kulturer, språk och människor. De är politiskt organiserade och är distinkta och åtskilda från varandra. De interagerar med varandra genom handel och andra aktiviteter antingen på en internationell nivå eller global nivå.

Ordet 'globala' är ett adjektiv som betyder 'om hela jorden och inte bara en eller två regioner.' Det är synonymt med 'hela världen' och 'universella', och det betyder också 'obegränsad, gränslös, allmänhet och fullständig.'
Under de senaste åren har ekonomisk världsordning förvandlats till en som har en global räckvidd. Detta innebär en integrering av ekonomierna i olika länder i världen med avsikt att öka materiellt välstånd genom konkurrens och specialisering.

När ekonomier går global, det är frihandel, migration och tekniska, politiska, militära och sociokulturella interaktion och dela mellan nationer. 'Global' betyder 'integration av olika nationer som en enda enhet.'
När ett företag går global, betyder det att de har filialer och kontor i många länder, och deras produkter distribueras över hela världen. De har investeringar i olika länder där deras produkter säljs. Det är inte bara erfarenhet av ekonomi och handel men också i miljöhänsyn och andra relevanta frågor. Globala frågor är sådana som berör och påverkar världen som helhet och som sådan måste lösas inte bara av en nation utan alla världens nationer.

Ordet 'internationell', på den andra sidan, är ett adjektiv som betyder 'med anledning av två eller flera nationer.' Även om det också används som en analog till orden 'främmande' eller 'utlänning' det är mer allmänt känd som en term som hänvisar till problem i samband med inte en utan två eller flera länder. Det betyder att samspelet mellan länder oberoende av nationella gränser. Det påverkar bara de länder som är inblandade. Internationell handel är ett företag som innebär endast två eller flera länder där företagen importerar eller exporterar de andra 'produkter. De don' t hålla några investeringar i varandras 's länder.Det är av mindre omfattning än 'global'. Så ett land kan ha en internationell fråga med en annan, och det gäller bara dem båda. 'International' används inte bara inom handeln, men det finns också internationella lagar, språk och frågor.

Sammanfattning:

1. 'Global' är ett ord som används för att hänvisa till frågor och problem i hela världen, medan 'internationell' är en term som används för att hänvisa till frågor och problem av två eller flera länder.
2. 'International' har en mindre omfattning omfattar endast två eller flera länder medan 'globala' har en mycket större räckvidd som omfattar hela världen.
3. Även om de används ibland i stället för varandra, 'global' betyder 'allomfattande och över hela världen' medan 'internationella' betyder 'främmande eller multinationella.'