Skillnaden mellan NSA och CIA NSA vs CIA

NSA är National Security Agency och CIA Central Intelligence Agency. Både NSA och CIA är federala myndigheter i USA som behandlar säkerhet, brottsbekämpning och intelligens i landet.

CIA förknippas främst med att samla in information internationellt som är av betydelse för USA. CIA verksamt över hela världen genom olika agenter som skickar informationen till huvudkontoret ligger i Langley, Virginia. CIA-agenterna samarbetar oftast med andra internationella organ för att samla in relevant information.

NSA är inte mycket förstås. Den huvudsakliga uppgiften för NSA är Information Assurance. Detta innebär att NSA är ansvarig för att bryta utländska underrättelse koder genom säkrade datasystem, kryptering och åtkomstkontroll. NSA arbetar i kombination med den centrala säkerhetstjänsten. NSA behandlar databehandling, generera krypteringsnycklar till US information och dekryptera utländsk underrättelsetjänst. NSA agenter huvudsakligen sitta på huvudkontoret som är baserat i Fort Meade, Maryland.CIA bildades den 18 september 1947 och NSA bildades
4 november 1962.

NSA är uppdelad i två uppdrag: Signals Intelligence Directorate (SID) och
Information Assurance Directorate (IAD). SID skapar utländska signalspaning och IAD skyddar system of America informationssystem.
CIA har fyra stora direktorat: direktoratet av intelligens, National Clandestine Service direktoratet för support och direktoratet för vetenskap och teknik.
Sammanfattning:

1. NSA och CIA är federala myndigheter i USA som behandlar säkerhet, brottsbekämpning och intelligens i landet.
2. CIA bildades den 18 september 1947 och NSA bildades 4 november 1962.
3. CIA förknippas främst med att samla in information internationellt som är av betydelse för USA.
4. Den huvudsakliga uppgiften för NSA är Information Assurance. NSA behandlar databehandling, generera krypteringsnycklar till US information och dekryptera utländsk underrättelsetjänst.
5. CIA verksamt över hela världen genom olika agenter som skickar informationen till huvudkontoret ligger i Langley, Virginia. CIA-agenterna samarbetar oftast med andra internationella organ för att samla in relevant information.
6. NSA agenter sitta främst i huvudkontoret som är baserat i Fort Meade, Maryland.
7. NSA är uppdelad i två uppdrag: Signaler Intelligence Directorate (SID) och Information Assurance Directorate (IAD).