Skillnaden mellan medborgarskap och naturaliseringMedborgarskap vs naturalise

Jag föddes i Filippinerna och så var mina föräldrar. När jag var 8 år gammal, lämnade de för USA att arbeta inom det medicinska området och lämnade mig och mina två bröder med min mormor. Efter några år blev de amerikanska medborgare och beslutade att ta oss till USA med dem. De ansökte om vår medborgarskap som omedelbart beviljades för oss eftersom vi var minderåriga då.

Jag lärde mig att ansökningar om amerikanskt medborgarskap av invandrare ??? barn som redan är äldre än 18 år kommer att ta längre tid att bearbeta. Så några don ??? t ansöka om medborgarskap och i stället ansöka om naturalisering, i vilket fall de måste komma in i USA på en student eller arbetsvisum. Här är några uppgifter om vilken typ av medborgarskap och naturalisering:

Medborgarskap

Medborgarskap är en person ??? s tillstånd av att vara en del av en viss nationell, politisk och social enhet eller land. Att vara en medborgare gör den person som ansvarar för ett aktivt deltagande i den ekonomiska och politiska aktiviteter i samhället där han hör hemma. Det ger honom också rätt till skydd, att rösta och välja ledarna i hans samhälle.

Det ges till sökande vars föräldrar är redan medborgare i det land där han ansöker om medborgarskap. En person som är född i Japan till föräldrar som är medborgare i Förenta staterna är en medborgare i USA från födseln, även om han utfärdat ett födelsebevis i Japan.

Hans föräldrar eller personen själv då måste ansöka om sitt amerikanska medborgarskap. Det är en form, N-600 som måste fyllas upp och in till den amerikanska medborgarskap och Immigration Services, tillsammans med hans födelsebevis utfärdat i Japan och födelsecertifikat sina föräldrar.

Detta är också sant för människor som är kvar i sina föräldrar ??? födelseland när de emigrerade till USA. I samma ögonblick som deras föräldrar blir amerikanska medborgare, alla barn som är 18 år gammal och under automatiskt bli amerikanska medborgare och måste lämna Form N-600 och andra krav så att de kan bevisa sitt medborgarskap och in i USA.naturalisering

Naturalisation är den process där en person som är född från ett annat land förvärvar medborgarskap och medborgarskap i en annan. Det krävs att sökanden är en juridisk heltid bosatt i landet under en viss tid med löftet att upprätthålla och lyda landets ??? lagar.

Vissa länder kräver också att den sökande avstå från sitt medborgarskap i det land där hans födelse när de ansöker om naturalisering utan om hans medborgarskap kommer avstås beror på de två länderna ??? lagar.

Naturalisation ges till personer som är invandrare till USA eller till medborgare i andra länder som gick in i USA på studenten eller arbetsvisum. Vid tillämpning måste de fylla Form N-400 och måste ha permanent uppehållstillstånd i USA för fem år.

De måste också betala ansökningsavgiften, passera medborgarskapsprov, och får inte ha några rättsliga hinder som fällande eller rättsfall härrör från att begå ett brott eller brott.

Sammanfattning

1. Medborgarskap beviljas personer som är födda till föräldrar som redan är medborgare i ett visst land, medan naturalisation beviljas till personer som är medborgare i ett annat land.
2. Medborgarskap är lättare att ansöka om och har mindre krav än naturalisation.