Skillnaden mellan vinst och förlustGain vs Förlust

'Gain' och 'förlust' är ord skiljer på olika sätt i olika sammanhang och fält. 'Gain' och 'förlust' kan vara en redovisad vinst och förlust, realisationsvinst och förlust, etc. I den här artikeln kommer vi att diskutera de ord som två engelska ord. I allmänhet ordet 'får' innebär 'att skaffa något' och 'förlust' i allmänhet betyder 'att förlora något man redan har.'


Gain används som ett verb:

Gain innebär att förvärva något man önskar särskilt på grund av en 'ansträngningar. Till exempel, för att få besittning av en fastighet, för att få tillåtelse att gå på permission.
Gain innebär att få något extra, till exempel, för att få mer fart, att få mer tyngd.
I ekonomi, hänvisar vinst till vinst, till exempel för att få vinster som i få en miljon dollar affär.
Gain hänvisar också till att vinna en tävling, till exempel, att få priset.
Att få och att vinna är att vinna någon till ett 's sida eller vinna ett yttrande från någon eller övertyga någon' s yttrande till ett 's sida, till exempel, för att få stöd för invändningen.
Med hänvisning till en klocka, för att få avser att köra snabbare, till exempel klockan vinner fem minuter om dagen.
Gain avser att nå en viss plats genom att göra stora ansträngningar, till exempel, att få destinationen man önskar.
Gain innebär att förbättra eller att göra framsteg och gå vidare, till exempel, att få hälsa efter en sjukdom.
Gain hänvisar också till att få närmare när i jakten, till exempel, vår bil fick på bussen.

Gain används som ett substantiv:

Gain hänvisar till en fördel eller vinst.
Det betyder att avancera eller öka.
Det innebär också att vinna eller vinst.
Gain avser att förvärva något.Förlust
Förlust som används som ett substantiv

Förlust innebär berövande från att hålla någonting, till exempel, med förlusten av en stöld.
Den hänvisar till något som är förlorad, exempelvis stöld av smycken var en stor förlust.
Förlusten av ett visst nummer, till exempel, tromben resulterade i förlust av många liv.
Förlust är den stat där ett berövas något man haft under lång tid, till exempel, förlust av familj eller vänner på grund av att flytta.
Man hänvisar också till döden, till exempel, att känna förlusten av en familjemedlem eller vän.
Att tappa bort något av misstag, till exempel, förlust av ett viktigt dokument.
Förlust avser underlåtenhet att vinna eller besegras, till exempel, förlust av en kamp eller tävling.
Underlåtenhet att sätta något på ett bra sätt, till exempel, tidsförlust.
Fel eller förlorar också hänvisar till misslyckande i att bevara någonting, till exempel, förlust av hastighet på hög höjd.
Det betyder också ruin eller destruktion, till exempel, förlusten av byggnaden genom eld.

Sammanfattning: