Skillnaden mellan Interpol och EuropolInterpol vs. Europol

Interpol och Europol är olika underrättelsetjänster som har olika funktioner. När man jämför dem, är Interpol mer allmänt känd i världen än Europol.

Interpol är den internationella kriminalpolisorganisationen som har inrättats för att underlätta samarbetet mellan olika internationella polisorganisationer. Interpol började som den internationella kriminalpolis kommissionen 1923, och det nuvarande namnet antogs sedan 1956.

Europol är Europeiska polisbyrån som är den officiella underrättelsetjänsten i Europeiska unionen. Organisationen grundades 1999. Men organisationen hade börjat i begränsad omfattning från 1994 strax efter Maastrichtfördraget 1992. I inledningsskedet, Europol främst inriktat på narkotikarelaterade brott.

Interpol och Europol skiljer sig också i deras funktioner. Även Interpol är huvudsakligen avser samarbete mellan polisorganisationer i olika länder, är Europol främst med underrättelseorganisationerna i EU: s medlemsländer.Interpol har makt och rätt att genomföra utredningar och även, om det behövs, kan gripa de misstänkta inblandade i brotten. I första hand handlar Interpol med alla brott som penningtvätt, narkotikahandeln, terrorism, folkmord, och många andra. Tvärtom har Europol inget rätt eller befogenhet att genomföra undersökningar eller ifrågasätta de misstänkta inblandade i olika brott. Dessutom Europol också inte har befogenhet att gripa misstänkta i samband med något brott i EU-länderna. Europol kan bara ge stöd till underrättelsetjänster i andra EU-länder. Till skillnad från Interpol, har Europol inga verkställande befogenheter. Europol har precis bara stödjande befogenheter.

Interpol har sitt huvudkontor i Lyon i Frankrike, medan Europol har sitt säte i Haag.

Sammanfattning:

1. Interpol är den internationella kriminalpolisorganisationen som har inrättats för att underlätta samarbetet mellan olika internationella polisorganisationer.
2. Europol är Europeiska polisbyrån som är den officiella underrättelsetjänsten i Europeiska unionen.
3. Interpol började som Internationella kriminalpolis kommissionen 1923, och det nuvarande namnet antogs sedan 1956.
4. Europol grundades 1999. Men organisationen hade börjat i begränsad omfattning från 1994 strax efter Maastrichtfördraget 1992.
5. Interpol har makt och rätt att genomföra utredningar och även, om det behövs, kan gripa de misstänkta inblandade i brotten.